Lịch sử rượu Whisky? Tìm hiểu về một số loại rượu Whisky thông dụng.
Th303

Lịch sử rượu Whisky? Tìm hiểu về một số loại rượu Whisky thông dụng.

Lịch sử hình thành rượu Whisky Không ai biết chính xác con người đã chưng cất rượu từ khi nào, nhưng có vẻ như việc đó đã được thực hiện ít nhất từ bốn nghìn năm nay. Vào thế kỷ thứ 12, việc chưng cất được lan truyền sang châu Âu. Bằng chứng sớm nhất bằng văn bản của quá trình chưng cất tại Scotland là từ thế kỷ thứ 15, với một đơn đặt hàng từ nhà vua năm 1494 cho số mạch nha đủ để làm ra năm trăm chai aqua vitae, tiếng Latin nghĩa là...

Read More
Nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói
Th127

Nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói

Cá nhân tôi cũng như rất nhiều người sống ở TP Hồ Chí Minh cũng như các thành phố lớn khác, nhu cầu chuyển nhà sẽ thường xuyên xảy ra mỗi khi chuyển phòng trọ, chuyển nhà thuê, chuyển nhà chính. Cũng vì bận rộn với công việc, bận rộn với những mối quan hệ ngoài xã hội nên chúng tôi thường không có thời gian nhiều để tự chuyển nhà. Vậy nên nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà là không thể thiếu. Nếu bạn dùng dịch vụ chuyển nhà mà bạn vẫn...

Read More